Chúc mừng ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam

Ngày 18/05/2015, đại diện lãnh đạo Học viện CSND và các đơn vị trong Học viện đã đến chúc mừng các cán bộ, chiến sĩ đang làm công tác nghiên cứu khoa học tại nhà trường nhân ngày Khoa học và Công nghệ Việt Nam.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện tặng lẵng hoa chúc mừng Trung tâm TTKH & TLGK.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện tặng lẵng hoa chúc mừng Trung tâm TTKH & TLGK.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật cùng đại diện các đơn vị trong Học viện tặng hoa chúc mừng Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học & Điều tra tội phạm.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật cùng đại diện các đơn vị trong Học viện tặng hoa chúc mừng Trung tâm nghiên cứu Tội phạm học & Điều tra tội phạm.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.

Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Văn Nhật, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Phòng Quản lý nghiên cứu khoa học.

Thiếu tướng, TS. Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện các đơn vị trong Học viện đã đến chúc mừng Trung tâm TTKH & TLGK.

Thiếu tướng, TS. Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện cùng đại diện các đơn vị trong Học viện đã đến chúc mừng Trung tâm TTKH & TLGK.

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT