Học viện CSND ra mắt Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm

Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Lãnh đạo Bộ Công an, ngày 03/10, Học viện CSND đã long trọng tổ chức lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm với hơn 1000 cán bộ, chiến sỹ được biên chế thành 3 tiểu đoàn, chịu sự chỉ đạo của Ban Giám đốc Học viện CSND

Toàn cảnh Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm

Toàn cảnh Lễ ra mắt Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm

Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm biên chế thành 3 tiểu đoàn...

Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm biên chế thành 3 tiểu đoàn...

Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND  trao quyết định thành lập cho Ban Chỉ huy Trung đoàn

Đồng chí Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao quyết định thành lập cho Ban Chỉ huy Trung đoàn

Đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm làm lễ tuyên thệ

Đại diện Ban Chỉ huy Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm làm lễ tuyên thệ

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị đặc nhiệm

Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị đặc nhiệm

...bao gồm: Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị đặc nhiệm, Tiểu đoàn Cảnh sát Hình sự dự bị đặc nhiệm, Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm.

...bao gồm: Tiểu đoàn Cảnh sát Cơ động dự bị đặc nhiệm, Tiểu đoàn Cảnh sát Hình sự dự bị đặc nhiệm, Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm.

Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm

Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm

Tiểu đoàn Cảnh sát Hình sự dự bị đặc nhiệm

Tiểu đoàn Cảnh sát Hình sự dự bị đặc nhiệm

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND  duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND  duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND  duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND  duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND duyệt đội ngũ

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm  trình diễn xe mô tô phân khối lớn

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm trình diễn xe mô tô phân khối lớn

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Cán bộ, chiến sỹ Tiểu đoàn Cảnh sát Giao thông dự bị đặc nhiệm biểu diễn võ thuật CAND

Đồng chí Đại tá, TS. Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Đồng chí Đại tá, TS. Trần Minh Chất, Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị

Diễn tập phương án đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trên máy bay  của các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND

Diễn tập phương án đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trên máy bay của các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND

Diễn tập phương án đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trên máy bay  của các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND

Diễn tập phương án đánh bắt khủng bố giải cứu con tin trên máy bay của các cán bộ, chiến sỹ Trung đoàn Cảnh sát dự bị đặc nhiệm Học viện CSND

1 2

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT