70 năm làm theo lời Bác (Tập 1)

Tháng 3-1948, Chủ tịch Hồ Chí Minh gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, khi đó là Giám đốc Sở Công an Khu XII nhân dịp đồng chí Hoàng Mai gửi biếu Chủ tịch Hồ Chí Minh số báo Tết của Báo Bạn dân (nội san của Công an Khu XII). Trong thư, Bác vừa biểu dương thành tích mà ngành Công an đã đạt được; đồng thời chỉ dạy cách làm báo để sao cho tờ báo được bạn đọc yêu mến, dễ đọc, dễ hiểu. Đặc biệt, trong bức thư của Bác có 6 lời dạy về tư cách, đạo đức người công an cách mạng mà suốt từ đó đến nay trở thành phương châm trong học tập, phấn đấu, rèn luyện, chiến đấu của lực lượng Công an nhân dân. Nguồn: ANTV

Đã xem:5695

Thư viện video khác