Trang chủViện Khoa học Cảnh sátĐơn vị trực thuộc

 • Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông

  Ngày 17/6/2013, Bộ trưởng Bộ Công an đã ban hành Quyết định số 3079/QĐ-BCA quyết định thành lập Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông thuộc Học viện Cảnh sát nhân dân. Đây là Trung tâm Nghiên cứu an toàn giao thông đầu tiên của Bộ Công an Việt Nam.

 • Tạp chí Cảnh sát nhân dân

  Tạp chí Cảnh sát nhân dân (trước đây là Tạp chí Khoa học và Giáo dục trật tự xã hội) thành lập theo Giấy phép xuất bản số 67/GP-VHTT của Bộ Văn hóa thông tin (nay là Bộ Thông tin và Truyền thông) ngày 19/4/2006.

 • Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm

  Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm trực thuộc Viện Khoa học Cảnh sát -  Học viện Cảnh sát nhân dân được thành lập theo Quyết định số 5594/QĐ-BCA ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an. Tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, thành lập ngày 23/8/2007 theo Quyết định số 1593/2007/QĐ-X11(X12) của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an. Đây là đơn vị chuyên trách đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân nghiên cứu khoa học về tội phạm học và Điều tra tội phạm.

 • Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm

  Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm trực thuộc Viện Khoa học Cảnh sát -  Học viện Cảnh sát nhân dân được thành lập theo Quyết định số 5594/QĐ-BCA ngày 09/10/2013 của Bộ trưởng Bộ Công an. Tiền thân là Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm, thành lập ngày 23/8/2007 theo Quyết định số 1593/2007/QĐ-X11(X12) của Tổng cục trưởng Tổng cục Xây dựng lực lượng Công an nhân dân, Bộ Công an. Đây là đơn vị chuyên trách đầu tiên của lực lượng Công an nhân dân nghiên cứu khoa học về tội phạm học và Điều tra tội phạm.

1

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT