Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật được bổ nhiệm làm Phó Giám đốc Học viện CSND

Trước thềm năm mới Giáp Ngọ, được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, ngày 27/01/2014, tại Học viện CSND, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Tư đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Học viện CSND cho Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật.Thực hiện: Xuân Thanh

Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện CSND.

Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện CSND.

Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật nghe công bố quyết định

Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật nghe công bố quyết định

Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật nghe công bố quyết định

Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật nghe công bố quyết định

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện CSND.

Trung tướng Nguyễn Xuân Tư trao Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Nhật giữ chức vụ Phó Giám đốc Học viện CSND.

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Nhật

Các đồng chí trong Đảng ủy, Ban Giám đốc Học viện tặng hoa chúc mừng Đại tá Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Các đơn vị tặng hoa chúc mừng đồng chí Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Tư chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Được sự ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, thay mặt lãnh đạo Tổng cục XDLL CAND, Trung tướng, PGS.TS Nguyễn Xuân Tư chúc mừng và giao nhiệm vụ cho Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật

Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật phát biểu nhận nhiệm vụ

Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật phát biểu nhận nhiệm vụ

Thay mặt Đảng ủy, BGĐ Học viện CSND, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục XDLL CAND đối với Học viện CSND

Thay mặt Đảng ủy, BGĐ Học viện CSND, Thiếu tướng, GS.TS Nguyễn Huy Thuật, Phó Giám đốc Học viện chúc mừng Đại tá, GS.TS Nguyễn Văn Nhật và cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo Bộ Công an và Tổng cục XDLL CAND đối với Học viện CSND

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT