Học viện CSND tổ chức Lễ đón nhận Huân chương Bảo vệ Tổ quốc

Thực hiện: Quyết Chiến

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Khoa Nghiệp vụ Cảnh sát điều tra

Đồng chí Trung tướng, Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Khoa Ngoại ngữ

Đồng chí Trung tướng, Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Khoa Ngoại ngữ

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo trường Đại học CSND nay là Học viện CSND

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo trường Đại học CSND nay là Học viện CSND

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo trường Đại học CSND nay là Học viện CSND

Đồng chí Trung tướng Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Nhì cho các đồng chí nguyên là lãnh đạo trường Đại học CSND nay là Học viện CSND

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Thuật- Phó Giám đốc Học viện CSND nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH từ năm 2008 đến 2012, góp phần vào sự n

Đồng chí Thiếu tướng Nguyễn Huy Thuật- Phó Giám đốc Học viện CSND nhận Bằng Khen của Thủ tướng Chính phủ vì đã có thành tích trong công tác huấn luyện, phục vụ chiến đấu, xây dựng lực lượng CAND, giữ gìn ANCT, TTATXH từ năm 2008 đến 2012, góp phần vào sự n

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 đơn vị là Ban quản lý dự án 865 và Trung tâm nghiên cứu TPH và Điều tra tội phạm Học viện CSND đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" năm 2011 và năm 2012, góp phần giữ gìn

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho 2 đơn vị là Ban quản lý dự án 865 và Trung tâm nghiên cứu TPH và Điều tra tội phạm Học viện CSND đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua Vì an ninh Tổ quốc" năm 2011 và năm 2012, góp phần giữ gìn

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Học viện CSND đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2011 và năm 2012, góp phần giữ gìn ANCT và TTATXH

Trao tặng Bằng khen của Bộ trưởng Bộ Công an cho các cá nhân thuộc Học viện CSND đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua "Vì an ninh Tổ quốc" năm 2011 và năm 2012, góp phần giữ gìn ANCT và TTATXH

Các cá nhân thuộc Học viện CSND nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ tặng

Các cá nhân thuộc Học viện CSND nhận Kỷ niệm chương "Vì sự nghiệp khoa học và công nghệ" do Bộ trưởng Bộ khoa học công nghệ tặng

Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Khoa Ngoại ngữ

Giám đốc Học viện CSND trao tặng Huân chương Bảo vệ Tổ quốc Hạng Ba cho Khoa Ngoại ngữ

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT