Lễ tiếp nhận sách “Không gian mạng - Tương lai và hành động”

Ngày 01/09/2015, Học viện CSND đã tổ chức lễ tiếp nhận 50 cuốn sách “Không gian mạng - Tương lai và hành động” của đồng chí Bộ trưởng Trần Đại Quang. Đây là cuốn sách thể hiện tư duy và tầm nhìn chiến lược của đồng chí Bộ trưởng đối với công tác bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới, mang tính học thuật cao, lần đầu tiên đề cập đến nhiều vấn đề lý luận mới về không gian mạng.

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, Trợ lý Bộ trưởng trao sách cho Học viện CSND

Đồng chí Thiếu tướng Trần Quang Tiệp, Trợ lý Bộ trưởng trao sách cho Học viện CSND

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT