Kết quả xét chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện CSND năm 2017

Kết quả xét chức danh giáo sư, phó giáo sư tại Học viện CSND năm 2017


Thực hiện Kế hoạch xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 của Hội đồng Chức danh giáo sư nhà nước, trong 2 ngày 28 và 29/11/2017, Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện CSND đã tổ chức họp xét chức danh giáo sư, phó giáo sư cho các ứng viên.

Tổng số ứng viên đăng ký xét tại Học viện: 35 ứng viên (05 Ứng viên giáo sư, 30 Ứng viên phó giáo sư).

Kết quả như sau:

- Số ứng viên không đạt tiêu chuẩn: 01 Ứng viên giáo sư

- Số ứng viên đạt tiêu chuẩn: 34 Ứng viên (04 Ứng viên giáo sư, 30 Ứng viên phó giáo sư)

Danh sách ứng viên đạt tiêu chuẩn được đề nghị xét tiếp ở Hội đồng Chức danh giáo sư ngành Khoa học An ninh:


TT

Họ và tên

Năm sinh

Đăng ký xét chức danh

Ngành,

chuyên ngành

Chức vụ, nơi làm việc

1

Phạm Ngọc Hà

1956

GS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Chuyên viên cao cấp/

Học viện CSND

2

Nguyễn Đắc Hoan

1965

GS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Giám đốc/

Học viện CSND

3

Bùi Minh Thanh

1959

GS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Chuyên viên cao cấp/

Học viện CSND

4

Trần Quý Thắng

1957

GS

Khoa học An ninh

Tình báo an ninh

Chuyên viên cao cấp/

Học viện quốc tế

5

Lê Hữu Anh

1980

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó trưởng Bộ môn/

Học viện CSND

6

Lê Kim Bình

1961

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý Nhà nước

về ANTT

Trưởng Bộ môn

Học viện CSND

7

Ngô Gia Bắc

1979

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa/

Học viện CSND

8

Hoàng Ngọc Bình

1969

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý Nhà nước

về ANTT

Phó Trưởng khoa/

Học viện CSND

9

Bùi Quốc Dũng

1967

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Trưởng phòng/

Học viện CSND

10

Phạm Tiến Dũng

1983

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng/

Học viện CSND

11

Trần Thị Ngọc Đẹp

1960

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Giám đốc Sở CSPCCC Cần Thơ

12

Lê Mộng Điệp

1966

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng

Học viện CSND

13

Lý Thế Hoa

1962

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Trưởng khoa/

Học viện CSND

14

Nguyễn Thị Hoan

1977

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý Nhà nước

về ANTT

Trưởng khoa/

Học viện CSND

15

Nguyễn Xã Hội

1959

PGS

Khoa học An ninh

Phòng cháy,

chữa cháy

Phó Hiệu trưởng/

Đại học CSPCCC,

Bộ Công an

16

Trần Quang Huyên

1968

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Hiệu trưởng

Cao đẳng CSND I,

Bộ Công an

17

Nguyễn Hải Hưng

1965

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Trưởng khoa/

Học viện CSND

18

Phạm Văn Long

1966

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Giám đốc

Công an tỉnh

Nam Định

19

Nghiêm Xuân Minh

1966

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý GDCTPN

Phó Trưởng khoa

Học viện CSND

20

Nguyễn Ngọc Minh

1980

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Trưởng khoa

Học viện CSND

21

Nguyễn Thị Mùa

1976

PGS

Khoa học An ninh

Phòng cháy,

chữa cháy

Phó Trưởng phòng/ Cục Cảnh sát phòng cháy chữa cháy và

cứu hộ cứu nạn

22

Trần Công Phàn

1960

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Viện trưởng/

Viện Kiểm sát

nhân dân tối cao

23

Nguyễn Kim Phong

1977

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Trưởng phòng/

Học viện CSND

24

Trần Hồng Quang

1976

PGS

Khoa học An ninh

Kỹ thuật hình sự

Trưởng phòng

Học viện CSND

25

Trần Thị Quyến

1959

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Chuyên viên cao cấp/

Học viện CSND

26

Vũ Công Sáu

1973

PGS

Khoa học An ninh

Kỹ thuật hình sự

Phó Trưởng phòng Giám định Hóa pháp lý/Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an

27

Nguyễn Hồng Sơn

1974

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Tạp chí CAND,

Tổng cục III,

Bộ Công an

28

Phan Xuân Sơn

1960

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý GDCTPN

Phó Tổng cục trưởng TC VIII

Bộ Công an

29

Bùi Tiến Sỹ

1973

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng

Học viện CSND

30

Phan Văn Thịnh

1982

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó Trưởng phòng

Học viện CSND

31

Phạm Văn Tiến

1967

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý GDCTPN

Trưởng khoa/

Học viện CSND

32

Lê Huy Trí

1979

PGS

Khoa học An ninh

Tội phạm học và

Điều tra tội phạm

Phó giám đốc Trung tâm/

Học viện CSND

33

Nguyễn Xuân Trường

1973

PGS

Khoa học An ninh

Kỹ thuật hình sự

Giám đốc Trung tâm Giám định ma túy/

Viện Khoa học hình sự, Bộ Công an

34

Lê Đăng Xuyên

1975

PGS

Khoa học An ninh

Quản lý GDCTPN

Phó Trưởng khoa/

Học viện CSND


Hội đồng Chức danh giáo sư cơ sở Học viện CSND xin thông báo kết quả xét chức danh giáo sư, phó giáo sư năm 2017 như trên. Mọi thắc mắc xin liên hệ đồng chí Phạm Xuân Định - Tổ trưởng Tổ giúp việc HĐCDGS Cơ sở (ĐT: 0977.999611)./.


Trung tâm NCPTLLCS  - Viện KHCSPhản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT