Trung tâm Nghiên cứu Tội phạm học và Điều tra tội phạm, Học viện Cảnh sát nhân dân kỷ niệm 10 năm thành lập
Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện CSND phát biểu chỉ đạo tại buổi tọa đàm

Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ - Phó Giám đốc Học viện tới dự và chủ trì buổi Tọa đàm.

Tham dự buổi toạ đàm khoa học còn có Trung tướng, PGS.TS Đồng Đại Lộc, Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát; Thiếu tướng, GS.TS Ngô Sĩ Hiền, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự; đại diện lãnh đạo các Cục, Viện, nhà trường thuộc Bộ Công an; đại diện lãnh đạo các đơn vị kết nghĩa, đối tác của Trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP. Về phía Học viện CSND có Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện; đại diện lãnh đạo các đơn vị chức năng thuộc Học viện.

Trung tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Giám đốc Trung tâm TPH&ĐTTP phát biểu tại buổi tọa đàm

Sau 10 năm xây dựng và trưởng thành, dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy, Ban giám đốc Học viện, Trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP đã có những bước phát triển vượt bậc, trên cả phương diện năng lực cán bộ, tổ chức bộ máy, nội dung công việc đảm nhận và thành tích kết quả đạt được.

Từ chỗ chỉ có 6 cán bộ, trong đó có 01 PGS.TS, 02 tiến sĩ,… Đến nay, biên chế cán bộ của Trung tâm đã là 24 cán bộ, được biên chế tổ chức ở hai cơ sở (Cơ sở phía Nam có 5 đồng chí). Trong đó, có 13 đồng chí là giáo viên có thể tham gia giảng dạy nhiều môn học ở các hệ học; 05 đồng chí có trình độ tiến sĩ trở lên (01 GS.TS, 02 PGS.TS). Trong thời gian 10 năm, đã có hơn 50 lượt cán bộ công tác và trưởng thành qua Trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP, trong đó 01 Thiếu tướng, GS.TS Phó giám đốc Học viện CSND; 01 Đại tá, GS.TS, Viện trưởng Khoa học Cảnh sát nay là Ủy viên thường trực Ủy ban QPAN của Quốc hội; 01 Đại tá, PGS.TS, Phó Cục trưởng Cục C50 Bộ Công an; 03 tiến sĩ Phó trưởng khoa (được xét đề bạt tại Trung tâm để chuyển sang làm lãnh đạo ở đơn vị khác) và nhiều cán bộ khác sau khi được điều chuyển đều đã phát triển trưởng thành ở các đơn vị khác trong và ngoài Học viện CSND.

Từ chỗ chỉ trực tiếp giảng dạy môn học TPH cho bậc đại học; nghiên cứu khoa học về TPH, PNTP; tổng hợp thông tin về tình hình tội phạm ở Việt Nam. Đến nay, Trung tâm đã trực tiếp đảm nhận nhiều công việc, cụ thể sau:  - Trực tiếp đảm nhận giảng dạy hai môn học (Tội phạm học và Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm) cho các lớp đào tạo đại học ở trong và ngoài trường; tham gia giảng dạy hai môn học này cho các lớp sau đại học;

- Phối hợp với các Khoa, Phòng, Bộ môn trong Học viện và các tổ chức quốc tế, các cục nghiệp vụ, Công an các địa phương trong phạm vi cả nước tổ chức hội thảo khoa học và mở các lớp tập huấn về Tội phạm học, phòng ngừa tội phạm và Điều tra tội phạm.

- Biên soạn và xuất bản sách trắng về tình hình tội phạm ở Việt Nam, duy trì Tạp chí Cảnh sát nhân dân chuyên đề Tội phạm học và khoa học hình sự; tham mưu cho Ban giám đốc Học viện quản lý, chỉ đạo thực hiện viết sách khoa học, sách chuyên khảo về TPH, PNTP và ĐTTP...

- Từ những năm 2014 đến 2017 trung bình mỗi năm đã giảng dạy từ 2.000 đến 2.500 giờ cho hai môn học Tội phạm học và Hợp tác quốc tế về đấu tranh phòng chống tội phạm cho các lớp trong và ngoài trường;
- Phối hợp với nhiều tổ chức quốc tế, các cơ quan tổ chức trong nước, các cục nghiệp vụ của ngành Công an và Công an các địa phương để tổ chức mỗi năm hàng chục buổi hội thảo khoa học, bồi dưỡng tập huấn nghiệp vụ về nhận diện tội phạm và phòng, chống các loại tội phạm… ở các cấp độ khác nhau. Nội bật trong đó là phối hợp với Tổ chức bảo tồn động vật hoang dã quốc tế (WCS); Tổ chức trẻ em rồng xanh (Blue Dragon) để viết giáo trình mở các lớp tập huấn dài ngày ở nhiều địa phương trong cả nước về bảo vệ động vật hoang dã và đấu tranh, phòng chống tội phạm xâm hại tình dục trẻ em;

- Phối hợp với Công an địa phương thành lập các Đoàn điều tra khảo sát, nghiên cứu thực tiễn, đề xuất các đề án, giải pháp tham mưu cho Bộ Công an, UBND và Công an các địa phương phòng ngừa, đấu tranh triệt xóa các băng, nhóm tội phạm có tổ chức, tội phạm có sử dụng bạo lực (giết người, cướp, cướp giật tài sản, cố ý gây thương tích, chống người thi hành công vụ, gây rối trật tự công cộng, xâm hại tình dục trẻ em), tội phạm về ma túy… góp phần giúp UBND và Công an các địa phương: thành phố Hồ Chí Minh, thành phố Hà Nội, Đà Nẵng, Bình Dương, Đồng Nai, Cần Thơ, An Giang, Yên Bái, Sơn La, Nghệ An, Quảng Ninh, Hải Phòng… triển khai thực hiện có hiệu quả nhiều biện pháp đấu tranh phòng, chống tội phạm, tệ nạn xã hội bảo đảm TTATXH ở những địa phương nói trên. 

- Tham gia nhiều buổi tọa đàm, trao đổi trên các diễn đàn và trực tiếp trả lời phỏng vấn trên sóng của VTV1, VTV2, VTV3, ANTV… các vấn đề về TPH, PNTP và Hợp tác quốc tế trong phòng, chống tội phạm. 

- Hàng năm thực hiện việc viết sách trắng về tình hình tội phạm ở Việt Nam, đồng thời tăng cường kiểm tra, biên tập nâng cao chất lượng các bài viết trên tạp chí, duy trì tốt việc phát hành Tạp chí Cảnh sát nhân dân - Chuyên đề Tội phạm học và khoa học hình sự (mỗi năm 12 số). 

- Trực tiếp tham gia và tham mưu cho Ban Giám đốc Học viện quản lý, chỉ đạo thực hiện các đề tài khoa học cấp nhà nước; biên soạn Bộ sách Khoa học Công an Việt Nam (8 tập) và hàng chục sách chuyên khảo về TPH, PNTP và ĐTTP...

Sự phát triển vượt bậc trên nhiều phương diện về tổ chức, đào tạo cán bộ; năng lực NCKH đề xuất giải pháp hoàn thành các đề tài khoa học cấp bộ cấp nhà nước; xây dựng, thực hiện các Chương trình, Đề án về phòng, chống tội phạm… như phân tích đánh giá trên đây không chỉ khẳng định vai trò, vị thế khách quan của một Trung tâm NCKH về tội phạm, PNTP và ĐTTP… mà nó còn có tác dụng quảng bá hình ảnh, nâng cao vị thế, tầm quan trọng của Học viện CSND - Cơ sở đào tạo, NCKH hàng đầu của ngành Công an và quốc gia về đấu tranh, phòng chống tội phạm bảo đảm TTATXH.

Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện thừa ủy quyền của lãnh đạo Tổng cục Chính trị CAND trao Bằng khen của Tổng cục cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong 10 năm xây dựng và phát triển Trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP.

Thiếu tướng, GS.TS Hồ Trọng Ngũ, Phó giám đốc Học viện  trao Giấy khen của Giám đốc Học viện CSND cho các cá nhân có thành tích xuất sắc 

Bên cạnh thành tích và những kết quả đạt được, quá trình xây dựng và trưởng thành, Trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP vẫn còn gặp nhiều bất cập và bộc lộ những hạn chế thiếu sót, như: Quy mô tổ chức và định hướng phát triển của Trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP chưa có sự đồng bộ thống nhất từ các cơ quan quản lý và chỉ đạo thực hiện; mảng khoa học về ĐTTP chưa được Trung tâm giảng dạy và nghiên cứu theo chức năng nhiệm vụ đề ra; chất lượng cán bộ nhìn chung chưa đáp ứng được yêu cầu NCKH độc lập, chuyên sâu, tỷ lệ cán bộ trẻ, cán bộ “bị luân chuyển” vẫn chiếm tỷ lệ cao; vai trò và việc khai thác sử dụng số cán bộ ở cơ sở phía Nam hiệu quả chưa cao; việc tổ chức hội thảo khoa học, NCKH, xây dựng và thực hiện các chương trình, đề án phòng chống tội phạm... tuy đã có nhiều tiến bộ, song việc triển khai thực hiện vẫn còn nhỏ lẻ, manh mún, chưa có hoặc có chưa nhiều các đề án, chương trình tầm cỡ khu vực, lĩnh vực lớn của quốc gia.

Tại buổi tọa đàm, Trung tá, PGS.TS Nguyễn Minh Hiển, Giám đốc trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP nêu rõ: Trước yêu cầu về lý luận và thực tiễn trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, ngày 25/12/2006, Bộ trưởng Bộ Công an đã có Quyết định số 2007/2006/QĐ-BCA thành lập Trung tâm Nghiên cứu tội phạm học và phòng ngừa tội phạm (nay là Trung tâm TPH&ĐTTP). Ngày 14/9/2007, Trung tâm đã chính thức ra mắt và đi vào hoạt động. Trải qua 10 năm xây dựng và trưởng thành, Trung tâm đã khẳng định vị thế, trở thành một trong những đơn vị nghiên cứu khoa học về TPH&ĐTTP hàng đầu của lực lượng Công an nhân dân.

Thiếu tướng, GS.TS Ngô Sỹ Hiền, Viện trưởng Viện Khoa học hình sự tham luận tại buổi tọa đàm

Tại buổi Tọa đàm, các đại biểu đã ôn lại quá trình xây dựng và trưởng thành của Trung tâm Nghiên cứu TPH&ĐTTP, đánh giá những kết quả đã đạt được trong 10 năm qua, đưa ra những ý kiến góp ý xây dựng và phát triển lĩnh vực Tội phạm học và Khoa học hình sự của Học viện CSND nói riêng và của Việt Nam nói chung.

Các tham luận tại buổi tọa đàm đã khẳng định vai trò quan trọng, những đóng góp của Tội phạm học và Khoa học hình sự đối với công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm ở Việt Nam cũng như trên thế giới. Đồng thời, đánh giá được tình hình, kết quả nghiên cứu của Tội phạm học và Khoa học hình sự ở Việt Nam.

Các đại biểu tham dự Tọa đàm khoa học chụp ảnh lưu niệm

Kết quả của buổi tọa đàm là cơ sở để Học viện CSND và các cơ sở đào tạo trong lực lượng CAND tham khảo, nghiên cứu và đưa ra các kiến nghị, đề xuất các giải pháp thiết thực nhằm củng cố, tăng cường công tác nghiên cứu, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao, đáp ứng yêu cầu phòng, chống tội phạm ở Việt Nam trong tình hình mới.

PV

Phản hồi

Thông tin người gửi phản hồi

Các tin khác

MỚI CẬP NHẬT

XEM NHIỀU NHẤT