78 mùa Thu trưởng thành cùng đất nước

(ANTV) - Cách mạng Tháng Tám năm 1945 là một trong những mốc son chói lọi, mở ra trang sử vàng của lịch sử dân tộc Việt Nam. Chặng đường 78 năm đã qua, tinh thần quật khởi, giá trị to lớn và những bài học quý báu của Cách mạng Tháng Tám vĩ đại vẫn luôn bồi đắp sức mạnh cho toàn Ðảng, toàn dân và toàn quân ta vững bước trên chặng đường đổi mới, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

Nguồn: ANTV
Đã xem:1199

Thư viện video khác