Bộ trưởng Tô Lâm: Xây dựng Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ là vô cùng cần thiết, phù hợp thực tiễn

(ANTV) - “Xây dựng và ban hành Luật Trật tự an toàn giao thông đường bộ nhằm tạo cơ sở pháp lý về bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ, bảo đảm an toàn về tính mạng, sức khỏe cho người tham gia giao thông, xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, an toàn, góp phần bảo đảm tốt hơn quyền con người, quyền công dân”.

Nguồn: ANTV
Đã xem:1326

Thư viện video khác