Các hoạt động kỷ niệm Ngày truyền thống Cảnh sát nhân dân

Nhằm ôn lại truyền thống vẻ vang, nhắc nhở cán bộ, chiến sĩ học viên của Học viện tiếp bước truyền thống anh hùng, hôm nay, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức kỷ niệm, giao lưu với những thế hệ đi trước, những anh hùng lực lượng vũ trang Cảnh sát nhân dân.

Đã xem:5286

Thư viện video khác