Chế độ thỉnh giảng cần phù hợp với thực tiễn

Ngày18/4, tại Hà Nội, Cục Đào tạo, Bộ Công an đã tổ chức hội nghị sơ kết thực hiện Thông tư số 49/2012/TT-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an quy định về chế độ thỉnh giảng tại các cơ sở đào tạo, bồi dưỡng trong CAND.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5255

Thư viện video khác