Cục Đào tạo - 45 năm xây dựng và phát triển

Trong suốt 45 năm qua (1974 - 2019), bám sát các chủ trương, đường lối, chính sách của Đảng, Nhà nước, sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an về phát triển giáo dục - đào tạo, các thế hệ cán bộ, chiến sỹ Cục Đào tạo đã đoàn kết, thống nhất, nỗ lực phấn đấu, khắc phục mọi khó khăn, gian khổ, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, từng bước đưa công tác giáo dục - đào tạo trong Công an nhân dân (CAND) phát triển lên tầm cao mới, hòa nhập với tiến trình đổi mới chung của nền giáo dục quốc dân, đáp ứng ngày càng tốt hơn yêu cầu xây dựng lực lượng CAND chính quy, tinh nhuệ, từng bước hiện đại; góp phần bảo vệ vững chắc an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội, phục vụ thắng lợi sự nghiệp đổi mới và phát triển đất nước. Nguồn: ANTV

Đã xem:7879

Thư viện video khác