Dấu ấn của lực lượng Công an nhân dân năm 2017

Năm 2017, với khẩu hiệu hành động “Đổi mới, chủ động, kỷ cương, trách nhiệm, hiệu quả”, lực lượng Công an nhân dân đã thực hiện thắng lợi các mục tiêu, nhiệm vụ công tác công an đề ra và đạt được những kết quả quan trọng, góp phần giữ vững ổn định chính trị, tạo môi trường an ninh an toàn, lành mạnh phục vụ phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Đã xem:6106

Thư viện video khác