Đổi mới toàn diện công tác đào tạo trong CAND

Tiếp tục đổi mới toàn diện công tác đào tạo trong CAND; chú trọng xây dựng đội ngũ giáo viên, cán bộ quản lý giáo dục; quan tâm đẩy mạnh các phong trào thi đua trong cán bộ, giáo viên và học viên; kịp thời có biện pháp khắc phục những vấn đề còn tồn tại trong từng mặt công tác, quyết tâm thực hiện thắng lợi nhiệm vụ năm học đề ra; đáp ứng yêu cầu công tác trong tình hình mới. Đó là chỉ đạo của Thượng tướng, PGS.TS Nguyễn Văn Thành, Ủy viên TƯ Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Hội nghị Tổng kết năm học 2017-2018, triển khai nhiệm vụ năm học 2018-2019 trong CAND được tổ chức sáng 28/9, tại Hà Nội.

Đã xem:6512

Thư viện video khác