Học tập và làm theo Bác trong xây dựng Đảng

Kỷ niệm 89 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (3-2-1930 - 3-2-2019) và cũng tròn 50 năm toàn Đảng, toàn quân và toàn dân ta thực hiện Di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh. Trong Di chúc trước lúc đi xa, Người đã khẳng định “Việc cần làm trước tiên là chỉnh đốn lại Đảng". Đây là bài học có giá trị vượt thời gian trong công tác xây dựng Đảng hiện nay. Nguồn: ANTV

Đã xem:4669

Thư viện video khác