Học viện Cảnh sát áp dụng đào tạo trực tuyến E-Learning

Hệ thống quản lý học tập trực tuyến - E-Learning là việc ứng dụng công nghệ thông tin và truyền thông thông qua các công nghệ mạng, kĩ thuật đồ họa, kĩ thuật mô phỏng, để tổ chức chương trình học tập và đào tạo trực tuyến.

Đã xem:5058

Thư viện video khác