Học viện Cảnh sát hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới

Với chủ đề "tiếng gọi thiên nhiên và hành động của chúng ta" Học viện Cảnh sát đã tổ chức chương trình tuyên truyền về bảo vệ môi trường và Lễ ra quân phát động hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới.

Đã xem:4522

Thư viện video khác