Học viện Cảnh sát nhân dân khai giảng năm học 2018 - 2019

Học viện Cảnh sát nhân dân cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ, sâu sắc hơn nữa, phát huy vị thế là một trung tâm đào tạo, nghiên cứu đầu ngành, là nhà trường trọng điểm của Bộ Công an, nâng cao hiệu quả chất lượng công tác giáo dục đào tạo, đáp ứng ngày một tốt hơn yêu cầu, nhiệm vụ công tác công an trong tình hình mới - là chỉ đạo của Thượng tướng Bùi Văn Nam, Ủy viên Trung ương Đảng, Thứ trưởng Bộ Công an tại Lễ khai giảng năm học 2018-2019, tổ chức sáng 11/10, tại Hà Nội.

Đã xem:9817

Thư viện video khác