Học viện Cảnh sát nhân dân sau 5 năm thực hiện đề án chuẩn đầu ra

Học viện Cảnh sát Nhân dân là đơn vị đầu tiên trong khối trường Công an triển khai thực hiện Đề án chuẩn đầu ra. Đây là một trong những bước tiến mới trong việc nâng cao chất lượng đào tạo của Học viện, góp phần xây dựng Học viện trở thành cơ sở giáo dục đào tạo trọng điểm của ngành Công an và của quốc gia.

Đã xem:4616

Thư viện video khác