Học viện Cảnh sát nhân dân trước thềm khai giảng năm học 2016 - 2017

Cán bộ, giáo viên, công nhân viên và học viên Học viên Cảnh sát Nhân dân ngày đêm say sưa luyện tập, chuẩn bị mọi điều kiện tốt nhất cho lê khai giảng năm học 2016-2017

Đã xem:5509

Thư viện video khác