Học viện CSND đưa học viên "3 cùng" với nhân dân

Thực hiện chủ trương của Bộ Công an về đổi mới toàn diện công tác giáo dục và đào tạo, đổi mới công tác thực hành, thực tập của học viên, gắn lý luận với thực tiễn, nhằm nâng cao chất lượng đào tạo trong tình hình mới. Từ ngày 12/8 đến 5/9/ 2015 Học viện Cảnh sát Nhân dân đã đưa hơn 1000 học viên khóa D40, D27 Lào thực hành chính trị - xã hội, thực hiện 3 cùng "cùng ăn, cùng ở, cùng làm việc với nhân dân" tại gần 400 hộ gia đình thuộc huyện Tân Biên, tỉnh Tây Ninh.

Đã xem:4482

Thư viện video khác