Học viện CSND hội thảo khoa học về phòng, chống tội phạm

Sáng 15/9, tại Hà Nội, Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội thảo khoa học: "Nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII".

Đã xem:4453

Thư viện video khác