Học viện CSND phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học

Ngày 24/12/2022, tại Thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa, Học viện CSND phối hợp với Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo khoa học “Thực trạng mối quan hệ giữa thực hành dân chủ và tăng cường pháp chế, bảo đảm kỷ cương xã hội trong quá trình xây dựng, phát triển đất nước sau gần 40 năm đổi mới”. Đồng chí Đại tá, TS Nguyễn Đăng Sáu, Phó Giám đốc Học viện và đồng chí Trần Hoàng Hà, Phó Hiệu trưởng phụ trách Trường Chính trị tỉnh Khánh Hòa đồng chủ trì Hội thảo.

Nguồn: Đài Phát Thanh và Truyền Hình Khánh Hòa
Đã xem:5238

Thư viện video khác