Học viện CSND tổ chức lễ tốt nghiệp và phong hàm sĩ quan khóa D42 Việt Nam và D29 Lào

Ngày 25/11/2020, Học viện CSND đã tổ chức lễ tốt nghiệp và phong hàm sĩ quan cho hơn 800 học viên khóa D42 Việt Nam và D29 Lào hệ đào tạo đại học chính quy niên khóa 2016 - 2020.

Nguồn: ANTV
Đã xem:6945

Thư viện video khác