Học viện CSND tổng kết 40 năm đào tạo đại học

Ngày 21/5, Học viện CSND đã tổ chức hội nghị tổng kết 40 năm đào tạo đại học cảnh sát nhân dân và phong trào thi đua vì an ninh Tổ quốc giai đoạn 2010 - 2015.

Đã xem:4479

Thư viện video khác