Học viện CSND tổng kết đợt thực hành chính trị - xã hội

Ngày 30/9, tại Hà Nội , Học viện Cảnh sát nhân dân đã tổ chức hội nghị tổng kết thực hành Chính trị -Xã hội cho hơn 1000 học viên khóa D39 và học viên Lào .

Đã xem:4413

Thư viện video khác