Hội thảo khoa học: Nâng cao chất lượng đào tạo công tác nghiệp vụ cơ bản

Sáng 7/2, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Cục Tham mưu, Tổng cục Cảnh sát tổ chức hội thảo khoa học “Công tác nghiệp vụ cơ bản của lực lượng cảnh sát nhân dân – Những vấn đề đặt ra đối với công tác đào tạo tại Học viện Cảnh sát nhân dân”.

Đã xem:5056

Thư viện video khác