Hội thảo khoa học: "Nhiệm vụ PCTP, bảo đảm TTATXH dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII".

Ngày 15/9, tại Hà Nội, Học viện CSND đã tổ chức hội thảo khoa học: "Nhiệm vụ phòng, chống tội phạm, bảo đảm trật tự an toàn xã hội dưới ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XII". Tại cuộc hội thảo, các đại biểu đã tập trung phân tích, đánh giá, làm rõ 3 vấn đề trọng tâm. Đó là: bối cảnh quốc tế, khu vực, tình hình trong nước và tác động của nó đến công tác phòng chống tội phạm, bảo đảm ANTT; Những quan điểm, đường lối chính sách của Đảng về chính trị, kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đối ngoại; và công tác xây dựng lực lượng CAND trong sạch, vững mạnh, chính quy, từng bước hiện đại theo tinh thần nghị quyết XII của Đảng.

Đã xem:4499

Thư viện video khác