Hội thảo khoa học: Phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục Đại học trọng điểm và chuẩn quốc gia

Nhằm tổ chức tốt công tác đào tạo, nâng cao vị trí, mô hình, chức năng, nhiệm vụ và đưa ra các giải pháp phát triển. Ngày 14/11/2017, Học viện Cảnh sát nhân đã tổ chức Hội thảo Khoa học có chủ đề "Phát triển Học viện Cảnh sát nhân dân trở thành cơ sở giáo dục Đại học trọng điểm và chuẩn Quốc gia".

Đã xem:5846

Thư viện video khác