Hội thảo "Xâm phạm tình dục trẻ em- nguyên nhân và giải pháp"

Năm 2014, có hơn 1.500 vụ xâm hại tình dục trẻ em tại Việt Nam - đây là con số được các nhà khoa học đưa ra trong buổi hội thảo “Xâm hại tình dục trẻ em trẻ em ở Việt Nam, nguyên nhân và các giải pháp phòng chống” được tổ chức vào ngày 17/4 tại Học Viện Cảnh sát nhân dân.

Đã xem:4352

Thư viện video khác