Hội thi Giảng viên dạy giỏi Học viện CSND năm học 2017 - 2018

Từ ngày 16/4 - 16/5/2018, Học viện CSND đã tổ chức thành công Hội thi giáo viên dạy giỏi năm học 2017 - 2018 với sự tham gia của 51 cán bộ, giảng viên thuộc các Khoa, Phòng, Bộ môn thuộc Học viện.

Đã xem:5632

Thư viện video khác