Hướng dẫn cách ly dịch COVID-19 của Bộ Y tế

Ciệc người được cách ly và thành viên trong gia đình người được cách ly tuân thủ quy định, quy tắc trong hướng dẫn cách ly của Bộ Y tế sẽ góp phần để dịch không lây lan ra cộng đồng.

Nguồn: VTV
Đã xem:4202

Thư viện video khác