Huy động sức mạnh của nhân dân bảo vệ an ninh Tổ quốc

(ANTV) - Công an Việt Nam là công an nhân dân - dựa vào nhân dân để công tác, chiến đấu và vì nhân dân phục vụ. Đây là yếu tố quyết định, là cội nguồn sức mạnh của công an Việt Nam. Huy động sức dân để xây dựng phong trào toàn dân bảo vệ an ninh Tổ quốc, làm cơ sở xây dựng thế trận lòng dân, đặt nền móng cho việc xây dựng thế trận an ninh nhân dân vững chắc. Đây cũng chính là thông điệp của lãnh đạo Bộ Công an gửi tới toàn thể nhân dân và CBCS.

Nguồn: ANTV
Đã xem:1237

Thư viện video khác