Kết quả đạt được và một số vấn đề đặt ra với công tác giáo dục, đào tạo trong CAND hiện nay

Nhân dịp kỷ niệm 35 năm ngày Nhà giáo Việt Nam (20/11/1982 - 20/11/2017), nhằm động viên đội ngũ nhà giáo, cán bộ quản lý giáo dục trong Công an nhân dân và định hướng hoạt động công tác giáo dục, đào tạo Công an nhân dân trong thời gian tới, Thượng tướng, GS.TS Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã có bài viết với tiêu đề: Kết quả đạt được và một số vấn đề đặt ra với công tác giáo dục, đào tạo trong Công an nhân dân hiện nay”.

Đã xem:5397

Thư viện video khác