Khai giảng Chương trình đào tạo song bằng khóa 1

Ngày 06/6/2017, Học viện CSND đã tổ chức Lễ khai giảng Chương trình đào tạo song bằng khóa 1. Thiếu tướng, PGS. TS Đặng Xuân Khang, Phó Giám đốc Học viện dự và chủ trì buổi lễ.

Đã xem:5320

Thư viện video khác