Khóa D43, D30 - 31 Lào và Khóa 4 hệ Tư pháp hình sự thực hành chính trị - xã hội

603 sinh viên Học viện Cảnh sát nhân dân về thực hành Chính trị - Xã hội tại huyện Bảo Thắng. Phóng sự do Đài Truyền thanh - Truyền hình Bảo Thắng thực hiện

Đã xem:6278

Thư viện video khác