Khu lưu niệm 6 Điều Bác Hồ dạy CAND, địa chỉ đỏ giáo dục truyền thống

Chùa Tứ Giáp cùng với thôn Chùa Nguộn, xã Nhã Nam, huyện Tân Yên là địa điểm đóng quân của Công an Khu XII thời điểm từ cuối năm 1946 đến đầu năm 1948. Nơi đây đã ghi dấu một sự kiện lịch sử đặc biệt quan trọng; đó là ngày 11-3-1948, Bác Hồ gửi thư cho đồng chí Hoàng Mai, Giám đốc Công an Khu XII. Trong thư, Bác nêu 6 điều về “Tư cách người Công an cách mệnh”. Từ đó đến nay, 6 điều Bác Hồ dạy đã trở thành kim chỉ nam cho toàn lực lượng CAND. Nguồn: ANTV

Đã xem:7206

Thư viện video khác