Luật Bảo đảm TTATGT đường bộ là phù hợp thực tiễn

Việc Bộ Công an xây dựng Luật Bảo đảm TT ATGT đường bộ trong thời điểm hiện nay là hết sức phù hợp, đáp ứng đúng với nhu cầu thực tiễn đang đặt ra trong tình hình mới hiện nay.

Nguồn: ANTV
Đã xem:4234

Thư viện video khác