Lực lượng CAND học tập, thực hiện Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh

Trong quá trình xây dựng, chiến đấu và trưởng thành của lực lượng Công an nhân dân, suốt 70 năm qua, Sáu lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh đã trở thành di sản tinh thần thiêng liêng, là nền tảng lý luận trong mọi hoạt động của lực lượng Công an nhân dân.

Đã xem:5625

Thư viện video khác