Lực lượng Công an đóng góp quan trọng trong chiến thắng chiến tranh biên giới Tây Nam

Đã 40 năm trôi qua kể từ ngày kết thúc cuộc chiến tranh bảo vệ Tổ quốc ở biên giới Tây Nam, một cuộc chiến tranh mà nhân dân Việt Nam đã buộc phải cầm súng chiến đấu để bảo vệ chủ quyền, lãnh thổ thiêng liêng của mình và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng. Nguồn: ANTV

Đã xem:12028

Thư viện video khác