Mỗi cán bộ, chiến sỹ là một tuyên truyền viên về pháp luật

Từ năm 2013 đến nay, việc triển khai thực hiện Ngày Pháp luật Việt Nam 09/11 trong CAND đã trở thành một hoạt động chính trị pháp lý thường niên trong công an các đơn vị, địa phương. Nguồn: ANTV

Đã xem:5018

Thư viện video khác