Nâng cao hiệu quả công tác đào tạo điều tra viên

Ngày 02/11, tại TPHCM, Học viện CSND đã phối hợp với Trường đại học CSND tổ chức Hội thảo khoa học: “Đào tạo, bồi dưỡng đạo đức và kỹ năng nghề nghiệp của Điều tra viên theo tiến trình cải cách tư pháp”. Trung tướng, GS.TS Nguyễn Xuân Yêm, Giám đốc Học viện CSND và Thiếu tướng Trịnh Văn Thanh, Hiệu trưởng trường đại học CSND đồng chủ trì hội thảo.

Đã xem:4551

Thư viện video khác