Nâng cao hiệu quả công tác thi hành án hình sự tại cơ sở

Bất cập, vướng mắc trong tổ chức thực hiện các quy định của Luật Thi hành án hình sự năm 2010 và những văn bản hướng dẫn thi hành; đánh giá hiệu quả việc bố trí công an chính quy đảm nhiệm chức danh công an xã...là những nội dung trong Hội thảo khoa học: “Công tác thi hành án hình sự tại xã, phường, thị trấn trong tình hình hiện nay – Thực trạng và giải pháp”. Hội thảo được Cục Cảnh sát quản lý tạm giữ, tạm giam và thi hành án hình sự tại cộng đồng tổ chức vào sáng nay tại Hà Nội.

Nguồn: ANTV
Đã xem:10454

Thư viện video khác