Nâng cao hiệu quả khám nghiệm hiện trường vụ cháy

Ngày 5/11, Học viện Cảnh sát nhân dân tổ chức hội thảo khoa học “ Khám nghiệm hiện trường cháy nhà cao tầng – một số vấn đề lý luận và thực tiễn”. Qua đó, kịp thời tổng kết, rút ra những kinh nghiệm và giải pháp để góp phần nâng cao hiệu quả công tác khám nghiệm hiện trường của lực lượng kỹ thuật hình sự. Đặc biệt là ở các hiện trường mang tính đặc thù cao như hiện trường các vụ cháy nói chung và cháy nhà cao tầng nói riêng.

Nguồn: ANTV
Đã xem:5579

Thư viện video khác