Nâng cao vai trò của cảnh sát nữ ở khu vực Đông Nam Á

Ngày 06/3, tại Hà Nội, Cục Đối ngoại, Bộ Công an chủ trì, phối hợp cùng với Học viện Cảnh sát nhân dân và Quỹ Hanns Seidel Foundation (HSF) của Đức tổ chức Hội nghị quốc tế lần thứ 2 về nâng cao vai trò của cảnh sát nữ dành cho Cảnh sát khu vực Đông Nam Á.

Đã xem:4829

Thư viện video khác