Nâng cao vai trò của lực lượng CAND trong đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm

Ngày 10/11, Học viện Cảnh sát nhân dân phối hợp với Viện chiến lược và khoa học công an tổ chức Hội thảo “Nâng cao hiệu quả công tác công an trong phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật về an toàn thực phẩm trong thời kỳ hội nhập".

Đã xem:5080

Thư viện video khác