Những người đi giữ biên cương

Cách đây 40 năm, cuộc chiến đấu anh dũng, kiên cường của quân và dân ta bảo vệ biên giới phía Bắc của Tổ quốc đã giành thắng lợi. Cuộc chiến đã lùi xa, nhưng những ký ức thì không bao giờ quên với những người lính, cựu chiến binh trực tiếp được tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc năm 1979. Nguồn: ANTV

Đã xem:5198

Thư viện video khác