Phối hợp đào tạo, giữ gìn ANTT địa bàn Thủ đô

Sáng 16/4, Công an TP Hà Nội đã tổ chức Hội nghị sơ kết thực hiện Quy chế phối hợp số 04/QCPH-CAHN-T32 ngày 7/11/2013, về hỗ trợ đào tạo cán bộ và tham gia giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn Thủ đô trong tình hình mới giữa Học viện CSND và Công an TP Hà Nội.

Đã xem:4244

Thư viện video khác